ساماندهی بوستان طوبی

ساماندهی بوستان طوبی


ساماندهی بوستان طوبی

در بازدید سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهری شهرداری و منصوری زاده سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از بوستان طوبی، بر لزوم تسریع در بررسی و ساماندهی وضع موجود این بوستان در راستای ارتقای سطح کیفی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – محمد حسن منصوری زاده در این بازدید با اشاره به اینکه پارک ها، بوستان ها و فضای سبز از یکسو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهر می گردند و از سوی دیگر شرایط مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان فراهم می کنند، گفت: ورزش در پارک ها نقش بسزایی در ایجاد روحیه شادابی و به تبع آن آسایش و آرامش زندگی شهروندان را به دنبال دارد لذا بوستان طوبی مکانی با ظرفیت مناسب برای بهره مندی بانوان در کنار یکدیگر و استفاده از فضای سبز و امکانات ورزشی تفریحی بوده و جهت بررسی نواقص موجود و رفع مشکلات این بوستان بازدیدی به همراه معاون خدمات شهری انجام شد.

وی هدف از این بازدید را بررسی و رفع مشکلات موجود از قبیل کیفیت امکانات رفاهی و بازی، سیستم روشنایی و فضای سبز و ... عنوان کرد و افزود: ساماندهی بوستان طوبی اعم از شستشو و هرس درختان، کاشت گل، رنگ آمیزی مجموعه های بازی و ورزشی نصب شده و پایه چراغ ها، اصلاح سیستم روشنایی و ... انجام شد.