سامانه های اعتبارات و بودجه، کنترل پروژه و نظام جامع آماری شهرداری آماده برای برنامه ریزی، تامین اعتبار و شروع پروژه های عمرانی ۱۴۰۰

سامانه های اعتبارات و بودجه، کنترل پروژه و نظام جامع آماری شهرداری آماده برای برنامه ریزی، تامین اعتبار و شروع پروژه های عمرانی ۱۴۰۰


سامانه های اعتبارات و بودجه، کنترل پروژه و نظام جامع آماری شهرداری آماده برای برنامه ریزی، تامین اعتبار و شروع پروژه های عمرانی ۱۴۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از آمادگی سامانه های اعتبارات و بودجه، کنترل پروژه و نظام جامع آماری شهرداری برای برنامه ریزی، تامین اعتبار و شروع پروژه های عمرانی ۱۴۰۰ خبر داد.

 مجید بیکی در جلسه برنامه ریزی اجرای پروژه های سال 1400  شهرداری، که با حضور محمد یارمند مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، معاونین شهرداری، رؤسای سازمان ها و مدیران مناطق پنجگانه شهرداری یزد برگزار شد، گفت: برای اولین بار نسبت به سال های گذشته در فروردین ماه، سامانه های اعتبارات و بودجه، کنترل پروژه و نظام جامع آماری شهرداری، آماده برنامه ریزی، تامین اعتبار و شروع پروژه های عمرانی ۱۴۰۰ است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد افزود: با توجه به اینکه تخصیص بودجه سال 1400حوزه های مختلف  شهرداری توسط واحد برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی  در سیستم اعتبارات انجام شده است امکان تامین اعتبار و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط برای برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمرانی فراهم شده و معاونت ها، مناطق و سازمان ها مؤظف به نظارت بر رعایت قوانین مالی از جمله تامین اعتبار و ثبت عملکرد ها توسط حوزه زیر مجموعه خود می باشند.

در این جلسه علاوه بر بررسی عملکرد شهرداری در منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ مقرر گردید:  با توجه به اینکه سامانه رهسا (سامانه کنترل پروژه های عمرانی) آماده ورود اطلاعات پروژه های مصوب سال ۱۴۰۰ می باشد، رابطین کنترل پروژه حوزه ها،  در جلسه آموزشی که هفته آینده تشکیل خواهد شد شرکت نموده و نسبت به درج برنامه ریزی و زمانبندی اجرای پروژه ها تا پایان فروردین ماه اقدامات لازم را به عمل آورند.

در ادامه پس ار درج زمانبندی پروژه ها در سامانه رهسا، مقرر گردید موافقتنامه ای فی مابین حوزه های مختلف شهرداری با معاونت برنامه ریزی به منظور تعهد حسن اجرای پروژه ها در زمان های مقرر منعقد و به امضا برسد.

همچنین در این جلسه و در راستای تسریع در امور، نام کاربری و رمز عبور سامانه نظام جامع آماری برای مشاهده و بررسی بودجه و اعتبارات و عملکرد بودجه، به همراه یک نسخه از پرینت پروژه های عمرانی تحویل معاونین، رؤسای سازمان ها و مدیران مناطق گردید.

طبق نظر جمال الدین عزیزی شهردار یزد در راستای برنامه ریزی بهتر پروژه ها و تسریع در اجرای آنها، عملکرد اجرای پروژه ها و تحقق منابع در 15 هر ماه، با حضور معاونت ها، رؤسای سازمان ها و مدیران مناطق مورد بررسی قرار می گیرد تا شاهد سرعت بخشی و کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی باشیم.

در این جلسه از زحمات محمد یارمند مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به واسطه حمایت های ایشان از مجموعه شهرداری تقدیر و تشکر به عمل آمد.