سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیباسازی سیمای شهر از اولویت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز است

سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیباسازی سیمای شهر از اولویت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز است


سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیباسازی سیمای شهر از اولویت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز است

 محمد حسن منصوری زاده در دیدار سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری با وی با تاکید بر برنامه ریزی لازم در سال ۱۴۰۰ برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیباسازی شهر، گفت: در نظر داریم تا با محقق شدن این مهم بتوانیم به توفیقاتی در این زمینه دستیابیم و رضایتمندی شهروندان را از خدمات مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز به حد مطلوب برسانیم.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد اظهار امیدواری کرد: با تعامل هرچه بیشتر بین مجموعه سازمان های تابعه شهرداری و مناطق پنجگانه و به خصوص سازمان سرمایه گذاری بنوانیم در زمینه نوسازی و بهبود دستگاه های بازی و نیز مشارکت هر چه بیشتر شهروندان و سرمایه گذاران در زمینه زیباسازی شهر گام موثری برداریم.