سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد معرفی شد

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد معرفی شد


شهردار یزد در حکمی «امیر شاکری» را به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد منصوب کرد
ا
 
ابوالقاسم محی الدینی در این حکم آورده است؛
مدیریت عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی است و مدیریت شهری در شهرها عهده دار موضوعات مرتبط با حیات شهری است و ایجاد شهری مناسب زندگی حال و آینده شهروندان، در واقع ایجاد شهر پایدار؛  ماموریت خطیر و الزام آور مدیریت شهری محسوب می شود.
لذا با استعانت از خداوند متعال و نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد منصوب می گردید.
امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی و بر اساس شرح وظایف محوله در ساختار سازمانی و بهره گیری از تجارب و توان خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
از پروردگار متعال موفقیت روز افزون شما را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خدمت رسانی به شهروندان گرامی خواستارم.