سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد نورپردازی را از اولویت برنامه های خود عنوان کرد

سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد نورپردازی را از اولویت برنامه های خود عنوان کرد


سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد نورپردازی را از اولویت برنامه های خود عنوان کرد

سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از لزوم تکمیل طرح‌های ناتمام و اجرا نشده بافت تاریخی خبر داد و مسائلی مانند نورپردازی را در اولویت دانست.

علیرضا نقوی در دیدار با مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با تاکید بر اینکه بافت تاریخی نیازمند تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بعضاً اجرا نشده است، اظهار کرد: به دنبال تخصیص اعتبار و تکمیل چنین طرح‌هایی هستم و از بودجه سال آینده در خصوص پیگیری اعتبارات لازم اقدام خواهم کرد.

سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با بیان اینکه برخی از مناطق در بافت تاریخی نیازمند اجرای طرح بازپیرایی و ساماندهی است، گفت: بوستان شاه ابوالقاسم وضعیت مناسبی ندارد و نیازمند اجرای طرحی باری بهبود وضعیت آن هستیم.

وی با بیان اینکه نورپردازی بافت تاریخی نیز وضعیت خوبی ندارد، گفت: باید طرحی جامع برای نورپردازی این بافت نیز مد نظر قرار گرفته و این مهم مورد غفلت قرار نگیرد.

نقوی افزود: نورپردازی یکی از مهمترین مصادیق امنیت شهر و پدافند عامل است که باید به آن توجهی ویژه شود تا شاهد رونق شرایط و بهبود وضعیت باشیم.

سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با تاکید بر اینکه گردشگری شب نیز در این حین باید مورد توجه باشد، گفت: نورپردازی و توسعه بافت تاریخی منجر به رونق گردشگری خصوصاً گردشگری شبانه می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئله خواهرخواندگی‌ها جزو موارد مهمی است که باید به سرعت دنبال شود، تصریح کرد: باید فرصت خواهرخواندگی به خوبی مورد اقبال قرار گرفته و بهره برداری شود.