سید محمود کشفی پور به سمت مشاور شهردار در امور عمرانی و بافت قدیم منصوب شد

سید محمود کشفی پور به سمت مشاور شهردار در امور عمرانی و بافت قدیم منصوب شد


سید محمود کشفی پور به سمت مشاور شهردار در امور عمرانی و بافت قدیم منصوب شد

شهردار یزد طی حکمی سید محمود کشفی پور را به سمت مشاور شهردار در امور عمرانی و بافت قدیم منصوب نمود.

 ابوالقاسم محی الدینی طی حکمی سید محمود کشفی پور را به سمت مشاور شهردار در امور عمرانی و بافت قدیم منصوب نمود.

شهردار شهر میراث جهانی یزد در این حکم آورده است؛ با استعانت از خداوند یکتا و نظر به شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه بافت تاریخی، به موجب این ابلاغ به سمت مشاور اینجانب در امور عمرانی و بافت قدیم منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام، ضمن هماهنگی و تعامل با سایر مدیران و اتخاذ تدابیر لازم، در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور در جهت ارتقای خدمت رسانی به مردم شریف یزد، موفق و مؤید باشید.