شهرداران کلانشهرهای کشور خواستار حمایت نمایندگان مجلس از حقوق شهر و شهروندان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده شدند

شهرداران کلانشهرهای کشور خواستار حمایت نمایندگان مجلس از حقوق شهر و شهروندان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده شدند


شهرداران کلانشهرهای کشور خواستار حمایت نمایندگان مجلس از حقوق شهر و شهروندان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده شدند

شهرداران کلانشهرهای کشور در صد و سومین نشست مجمع، خواستار حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حقوق و منافع شهر و شهروندان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده شدند

به گزارشر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - شهرداران کلانشهرها در صد و سومین نشست خود که به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، روند تصویب نهایی برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده و فرصت ها و تهدیداتی که موجب کاهش درآمد عمومی شهرداری ها می شود را بررسی کردند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از حقوق شهر و شهروندان در راستای تامین منابع برای ارائه خدمات عمومی و توسعه پایدار شهرها تاکید کردند.

شهرداران در این نشست مهمترین دغدغه های خود نسبت به لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده را شامل تسری عوارض شهرداری به معافیت های پیش بینی شده برای عرضه کالا و خدمات، تخصیص بخشی از عوارض شهرداری به سایر سازمان ها و نهادها،کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر در عوارض محلی و متمرکز کردن عوارض سالیانه از خودروهای سواری برشمردند که موجب کاهش درآمدهای عمومی شهرداری ها و دهیاری ها می شود.

در این نشست همچنین موضوع نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد مالی شهرداری ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به اختلاف نظری که در این زمینه بین دیوان محاسبات و شهرداری ها وجود دارد شهرداران در نهایت تصمیم گرفتند تا برای تعیین تکلیف این موضوع مکاتبات انجام گرفته شده را از  معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.

پیروز حناچی رئیس مجمع شهرداران کلانشهرها در این نشست با اشاره به برپایی یازدهمین دوره اجلاس "مجمع جهانی شهری WUF " در شهر ابوظبی و با توجه به نزدیکی محل برگزاری آن و ارتباط موضوع با وظایف و کارکرد شهرداری ها، خواستار حضور منسجم، برنامه ریزی شده و هماهنگ شهرداران در این همایش جهانی شد.