شهردار یزد: آزادسازی خرمشهر طلیعه سایر پیروزی های جنگ بود

شهردار یزد: آزادسازی خرمشهر طلیعه سایر پیروزی های جنگ بود


شهردار یزد: آزادسازی خرمشهر طلیعه سایر پیروزی های جنگ بود

شهردار شهر میراث جهانی یزد با گرامیداشت سالروز پیروزی سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر را طلیعه سایر پیروزی های جنگ دانست.

جمال الدین عزیزی در مراسم گرامیداشت روز سوم خرداد که از سوی منطقه یک، فرماندهی پایگاه شهید زارچی پور و فرماندهی حوزه مقاومت شهدای شهرداری یزد همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز این آزادسازی بزرگ  و همچنین عملیات بیت المقدس گفت: آزادسازی خرمشهر به مثابه طلیعه سایر پیروزی های جنگ بود که ما نشان دادیم با قدرت در میدان حضور داریم و با فرماندهی فرماندهان رشیدمان و با جان فشانی رزمندگان مان می توانیم هر کار نشدنی را شدنی کنیم.

شهردار یزد که در سالن شهید زارچی پور سخن می گفت، اظهارداشت: آزادسازی خرمشهر در آن شرایط و با آن امکانات و با آن تجهیزاتی که دشمن داشت، نشان داد ما در میدان جنگ می توانیم همیشه پیروز باشیم و با قدرت ظاهر شویم.

وی تأکید کرد: در آن شرایطی که فرماندهان ما تازه داشتند طرح ریزی و برنامه ریزی جنگی را انجام می دادند، عملیاتی را رقم زدند که بعد ها الگوی آموزش های نظامی شد و هنوز که هنوز هست، تاکتیک های آن در جاهای مختلف تدریس می شود. 

عزیزی پیروزی های پی در پی جنگ را عامل قدرت امروز ایران دانست که ما با قوت می توانیم حرف بزنیم و در دنیا حضور داشته باشیم و زیر بار زورگوئی های استکبار جهانی نرویم. 

شهردار شهر جهانی یزد اظهار امیدواری نمود: با ترتیب دادن این برنامه ها بتوانیم ابعاد جدیدی از حماسه هایی که در جنگ آفریده شده را روشن کنیم تا در آینده نیز، میهن عزیزمان سرافراز باشد.