شهردار یزد: المپیاد ورزشی محلات بستری برای استعدادیابی علاقمندان به ورزش است

شهردار یزد: المپیاد ورزشی محلات بستری برای استعدادیابی علاقمندان به ورزش است


شهردار یزد: المپیاد ورزشی محلات بستری برای استعدادیابی علاقمندان به ورزش است

شهردار شهر میراث جهانی یزد با اشاره به برگزاری هشتمین المپیاد ورزش محلات در این شهر، اظهار کرد: هرچند وظیفه شهرداری استعدادیابی و پرداختن به ورزش‌ قهرمانی نیست ولی برگزاری این المپیاد بستری برای ظهور استعدادها در ورزش‌های مختلف است.

جمال الدین عزیزی با بیان اینکه در سال های اخیر شهرداری ها اقدامات زیادی در زمینه ایجاد نشاط اجتماعی و تحرک در بین شهروندان یزدی انجام داده اند، افزود: در همین راستا برگزاری المپیاد ورزش محلات در دستور کار قرار گرفت و امسال با استفاده از تجربیات سال‌های قبل هشتمین دوره آن در حال برگزاری است.

شهردار یزد گفت: امسال با توجه به شرایط کرونا، هشتمین دوره از المپیاد به صورت مجازی برگزار می‌شود و هرچند این شرایط، برگزاری این مسابقات را دشوار کرده اما به خوبی و با استقبال بی نظیر مردم در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اقدامات قابل توجهی در زمینه ایجاد نشاط و تحرک اجتماعی انجام داده است، ادامه داد: برای برگزاری این گونه برنامه ها نیز بودجه متناسب آن در نظر گرفته می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه یزد به صورت پایلوت به عنوان شهر فعال انتخاب شده است، افزود: شهر یزد در پنج زمینه شهر دوستدار دوچرخه، تناسب، بازی، ورزش و پیاده‌روی ارزیابی شد که در زمینه شهر دوست‌دار دوچرخه، برند نقره و در سایر زمینه‌ها دیگر نیز برند برنز را از آن خود کرد و در همین راستا به عنوان شهر فعال برگزیده شد.

شهردار یزد با اشاره به توسعه المپیاد ورزشی، اظهار کرد: برگزاری المپیاد ورزشی بین شهرهای خواهرخوانده شهر یزد نیز در دستور کار شهرداری شهر میراث جهانی یزد است.

وی گفت: از طرفی المپیاد ورزش محلات، زمینه‌ای برای حضور تمامی استعداد های ورزشی فراهم می‌کند و بستری برای استعدادیابی است.

عزیزی با اشاره به این که وظیفه شهرداری استعدادیابی و ورزش های قهرمانی نیست، اظهار کرد: شهرداری با برگزاری المپیاد زمینه‌ای را فراهم می کند تا استعدادها، خودشان را در ورزش‌های مختلف نشان دهند، هرچند که استعدادیابی و پرورش آنها بر عهده هیات های ورزشی است.