شهردار یزد: شهرداری از به کارگیری زندانیان در قالب نیروهای خدمات شهری استقبال می‌کند

شهردار یزد: شهرداری از به کارگیری زندانیان در قالب نیروهای خدمات شهری استقبال می‌کند


شهردار یزد: شهرداری از به کارگیری زندانیان در قالب نیروهای خدمات شهری استقبال می‌کند

شهردار یزد در دیدار آرمین کاظمی نژاد مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان استان با وی با اعلام آمادگی برای همکاری با این انجمن در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی از خانواده زندانیان، اظهار داشت: شهرداری یزد از مشارکت شهرداری در اجرای برنامه‌های مختلف حمایتی و به ویژه طرح‌های اشتغال‌زایی زندانیان استقبال می‌کند.

ابوالقاسم محی الدینی در این دیدار با اشاره به تجربه موفق شهرداری های تهران و اصفهان در به کارگیری زندانیان در پروژه‌های شهری، افزود: شهرداری یزد نیز از به کارگیری زندانیان در قالب نیروهای خدمات شهری استقبال می‌کند.

شهردار شهر میراث جهانی یزد با ببان اینکه حجم کارهای خدمات شهری در ماه‌های پایان سال افزایش می‌یابد، افزود: به هر تعداد که نیروی کار از سوی انجمن حمایت زندانیان معرفی شود فرصت اشتغال وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال زندانیان، تصریح کرد: نحوه به کارگیری، دستمزد و مزایای زندانیان در پروژه‌های شهری مطابق با قانون خواهد بود که نقش مهمی در حمایت از خانواده آنها نیز خواهد داشت.

محی‌الدینی از مشارکت و همکاری شهرداری با انجمن در اجرای برنامه‌های فرهنگی نیز خبر داد و گفت: با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از خانواده‌های زندانیان در مناطق حاشیه‌ای یزد، انجمن می‌تواند از امکانات و فضاهای شهرداری در این مناطق برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی خود استفاده کند.