شهردار یزد: شهر میراث جهانی باید به نحوی خودش را آماده کند که همه بتوانند از امکانات شهری استفاده نمایند

شهردار یزد: شهر میراث جهانی باید به نحوی خودش را آماده کند که همه بتوانند از امکانات شهری استفاده نمایند


شهردار یزد: شهر میراث جهانی باید به نحوی خودش را آماده کند که همه بتوانند از امکانات شهری استفاده نمایند

در روز هفدهم آذرماه جمال الدین عزیزی در نشست خبری آنلاین ستاد مناسب سازی شهری، ضمن تأکید بر فراهم نمودن محیط شهری امن و راحت برای حضور همه مردم، شهروندان و گردشگران اظهار داشت: شهر میراث جهانی یزد باید به نحوی خودش را آماده کند که همه بتوانند از امکانات شهری استفاده نمایند.

 

شهردار یزد در نشست خبری آنلاین ستاد مناسب سازی شهری که در روز هفدهم آذرماه برگزار شد گفت:  نظام خلقت به گونه ای هست که انواع معلولیت ها ممکن هست  برای انسان ها به وجود بیاید ولی شهرهای ما و از جمله شهر جهانی یزد  بایستی به نحوی خودش را آماده  نماید که همه عزیزان بتوانند از امکانات شهری استفاده کنند.

جمال الدین عزیزی یکی از رسالت های شهر میراث جهانی را فراهم نمودن محیط شهری امن و راحت برای حضور همه مردم، شهروندان و گردشگران معرفی کرد و اظهار داشت: در این راستا اقدامات زیادی در رابطه با برندسازی و تخصصی کارکردن انجام شده که می توان عضویت در شبکه های مختلف شهری از جمله شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار معلول، شهر یادگیرنده و موارد دیگر نام برد.

شهردار شهر میراث جهانی یزد ادامه داد: همه اینها در مسیری بوده که شهرداری وظیفه خود را برای ریل گذاری، تدوین مقررات و آماده سازی بستر، جهت ایجاد شبکه مناسب برای شهروندان و گردشگران انجام داده است.  

وی با بیان اینکه شهر دسترس پذیر یکی از اهداف شورای اسلامی شهر و شهرداری بوده و نهادینه شده است، تأکید نمود: ما موظف هستیم شهری با رویکرد دسترس پذیر فراگیر و دسترس پذیر پایدار داشته باشیم.

عزیزی در مورد رویکرد فراگیر بودن آن توضیح داد که نه تنها همه معلولیت ها بلکه همه اقشار سنی جامعه را باید بتوانیم پوشش دهیم.

شهردار شهر جهانی یزد ادامه داد: در این خصوص برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که انواع معلولیت ها دیده شود، منتهی امکانات، بضاعت و برنامه هایمان به شکلی هست که باید پله به پله جلو برویم.

وی از اجرای برنامه هایی مانند مترجم ناشنوایان، مناسب سازی معابر برای نابینایان، تجهیز اتوبوس های شهری به سیستم سخنگو و ... به عنوان اقدامات انجام شده در این زمینه نام برد.

عزیزی ابراز امیدواری کرد: در مراحل بعدی بتوان برای همشهریان و عزیزانی که مثلا دچار بیماری اوتیسم یا سایر معلولیت هایی که تعریف شده هستند، در حد امکانات، مقدورات و تجربیاتی که به دست می آوریم شرایط مناسب در سطح شهر فراهم کنیم.