شهر جهانی یزد میزبان شهرداران کلانشهرهای کشور

شهر جهانی یزد میزبان شهرداران کلانشهرهای کشور

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد از میزبانی سی و ششمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – حسین ساجدی فر از میزبانی سی و ششمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور خبر داد و گفت: این نشست در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه سال جاری در شهر جهانی یزد برگزار می شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد هدف از این نشست را انتقال تجارب و حفظ حقوق و منافع مشترک و عمومی شهرداری های کلانشهرهای کشور در راستای پیشبرد اهداف و تقویت مدیریت شهری عنوان کرد.