شهر هوشمند و ضرورت بروزرسانی یزد

شهر هوشمند و ضرورت بروزرسانی یزد


امروزه با رشد چشمگیر اطلاعات و فناوری‌های نوین شاهد تحول و توسعه‌ای رضایت بخش در حوزه اداره امور شهری هستیم که نادیده گرفتن و کم توجهی به این جریان باعث بی نظمی در اداره شهرها و عدم ارائه خدمات مناسب به شهروندان می شود و از دیگر سو در کنار رشد فزآینده جمعیت شهرنشینی مدیریت زمان و سرعت بخشی به ارائه خدمت در زمینه‌های مختلف اهمیتی دوچندان یافته است.
 
بر این مبنا فناوری اطلاعات در فرایند توسعه و ارتقای جایگاه مدیریت شهری در نظام اداری و اجرایی و رفاه شهروندان از بخش های پیشران محسوب می‌شود و چنانچه در مدیریت شهری به ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات توجه لازم صورت گیرد، مسیر توسعه شهری با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و شاهد تحولات بزرگی در شهر و شهرداری خواهیم بود.
بدون تردید فناوری اطلاعات موتور محرک توسعه مدیریت شهری در عصر حاضر است که باید برای آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب از سوی تمامی دستگاه های مرتبط انجام شود و رسیدن به  یک تفاهم و زبان مشترک در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای توسعه در بخش فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بسیار ضروری است و باید در اولویت کاری قرار گیرد.
در عرصه مدیریت شهری تحقق ارکان و زیرساخت‌های شهر هوشمند با هدف دسترسی آسان و لحظه ای شهروندان و سازمان ها به انواع خدمات مدیریت شهری و همچنین با هدف ارائه خدمات ارزان تر ،با کیفیت بهتر و مدیریت زمان موثرتر در اولویت بوده است ولی تا رسیدن به نقطه ایده ال فاصله داریم و باید مسیر حرکت مناسب در این جریان با اتکا به دیدگاه های علمی، نظرات کارشناسی، تجربه های موفق دنیا و مدل های بومی فراهم شود تا  بتوانیم بروزرسانی یزد تا تحقق به آرمان شهری هوشمند ومبتنی بر دانش و فناوری را  شاهد باشیم و مسیر توسعه پایدار شهری بر این مبنا هموار شود.