صفحه پویش ملی شنبه های آموزشی در سایت شهرداری یزد راه اندازی شد

صفحه پویش ملی شنبه های آموزشی در سایت شهرداری یزد راه اندازی شد


صفحه پویش ملی شنبه های آموزشی در سایت شهرداری یزد راه اندازی شد

به دنبال راه اندازی پویش ملی شنبه های آموزشی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از بارگذاری محتوای آموزشی تخصصی در حوزه های مدیریت پسماند، بازآفرینی شهری، آتش نشانی، و منابع طبیعی خبر داد.

 مجید بیکی با بیان این مطلب گفت: به منظور تحقق وظایف و ماموریت های شهرداری و در راستای بهره گیری از ظرفیت های موجود فضای مجازی برای ارتقاء سطح دانش شغلی و علمی کارکنان شهرداری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهروندان، مدیریت تحول و توسعه شهرداری اقدام به بارگذاری مطالب "پویش ملی شنبه های آموزشی" نمود که از طریق این پویش ملی هر هفته محتواهای آموزشی مورد نیاز جامعه هدف در سایت شهرداری یزد بارگذاری می‌شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد افزود: این برنامه با هدف ایجاد انگیزه در یادگیری و عزم و اراده برای فراگیری در جامعه هدف، ارایه آموزش‌های کوتاه و فشرده، بهره‌گیری از ظرفیت دنیای مجازی و بسترهای جدید آموزشی، تلاش برای فراگیر شدن برنامه های آموزش، هم‌افزایی و به‌اشتراک‌گذاری تجارب شهرداری ها و دهیاری‌ها با رویکرد آموزش‌های کاربردی، گسترش سطح پوشش آموزش‌ها و برآورده کردن نیازهای آموزشی متعدد و متنوع جامعه هدف و همچنین صرفه جویی در هزینه‌های آموزشی با توجه به شرایط موجود می باشد.

وی اضافه کرد: محتواهای آموزشی که از طریق این پویش تاکنون بارگذاری شده است شامل: "آنچه باید یک آتش نشان بداند" ۴۵ شماره، "آموزه های بازآفرینی شهری پایدار" ۳۲ شماره، "آموزه های مدیریت پسماند" ۲۹ شماره و "آموزه های منابع طبیعی پایدار" ۲۷  شماره، آموزه های محیط زیست ۷ شماره ، آموزه های مدیریت روستایی ۱۹ ، آموزه های شهرسازی ۱ مورد جمعاً ۱۶۰شماره تهیه و در سایت بارگذاری شد و  شنبه هر هفته آموزش های جدید نیز بارگذاری می شود.

بیکی در ادامه گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در هفته های آینده ضمن تداوم تهیه محتواهای آموزشی فوق الذکر، در حوزه های محیط زیست، گردشگری و حوزه تخصصی دهیاری ها، محتواهای جدید تهیه خواهد شد.