ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت استان برای جهش تولید

ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت استان برای جهش تولید


ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت استان برای جهش تولید

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در نشست کمیسیون کارگری استان بر ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت استان برای جهش تولید با حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت کارفرمایان تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در نشست کمیسیون کارگری استان بر ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت استان برای جهش تولید با حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت کارفرمایان تأکید کرد.

 

"احمد تر‌حمی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست کمیسیون کارگری استان که در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد پس از شنیدن دیدگاه ها و مسائل کارگری اعضای حاضر در جلسه، گفت: مشکلات کارگری باید به صورت مصداقی دقیق و کارشناسی شده به کمیسیون کارگری استان ‌اعلام شود تا رفع این موارد در دستورکار قرار گیرد.

ترحمی ادامه داد: ما نیازمند آمار و گزارش تحلیلی همراه با ارائه راهکار دقیق هستیم و لازم است تحلیلی از سال گذشته و دورنمایی از سال جاری با توجه به شعار سال، جهش تولید، دوران پسا ‌کرونا و تداوم و تشدید تحریم‌ها داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کارگری استان همچنین بر ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت استان برای جهش تولید با حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت کارفرمایان تاکید کرد و افزود: به کارگران عزیز استان اطمینان می دهیم ‌‌همه ظرفیت ها و ابزار قانونی را برای حمایت از آنها به کار گیریم تا معوقات حقوق و نارضایتی های آنها به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خطیر کشور، تحریم‌های هوشمند و حداکثری اعمال‌شده، تبعات بیماری کرونا، حوادث غیرمترقبه شامل: سیل و زلزله و تبعات اقتصادی ناشی از تحريم ها از جامعه کارگری ‌استان انتظار داریم نهایت توان خود را در خدمت تولید و جهش تولید قرار دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خواستار تقویت و تکمیل تشکل های کارگری استان و حداکثر تعامل و تفاهم بین کارگران و کارفرمایان شد و گفت: راهبرد و سیاست بنیادین کشور که تولید ملی و جهش تولید است محور برنامه ها و سیاست گذاری های مدیریت ارشد استان است.
جانشين ستاد استانی پيشگيری و مقابله با كرونا ضمن گراميداشت روز کار و كارگر، ‌ادامه داد: از اينكه امسال به‌دليل شيوع بيماری كرونا برگزاری مراسم روز كارگر به صورت تجمعی وجود ندارد از جامعه كارگری عذرخواهی می‌كنيم.

ترحمی در پایان اظهار اميدواری كرد: از سو‌ی خانه كارگر و تشكل های كارگری استان برنامه های روز كارگر به صورت مجازی و با استفاده از ظرفیت رسانه ها برگزار شود و بر پيگيری و در دستوركار قرار گرفتن مطالبات جامعه كارگری استان از مجاری ذيربط تأكيد نمود.