ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز شهری یزد

ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز شهری یزد


ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز شهری یزد

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد مدیریت منابع آبی در فضای سبز و ارتقاء سطح نشاط اجتماعی را از اولویت پروژه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری عنوان کرد.

در نشست هم اندیشی سرپرست معاونت خدمات شهری با مسئولین و کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ضمن تاکید بر ایجاد زمینه برای فعالیت های مشارکتی با شهروندان بر ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز نیز تاکید شد.

حمید رضا رحیم دل در این خصوص گفت: با توجه به مبحث کم آبی در استان و ضرورت مدیریت منابع آبی در فضای سبز که یکی از مؤلفه های نشاط اجتماعی به حساب می آید ضروت دارد تا سازمان سیما، منظر و فضای سبز در این باره تمهیدات مناسب تری در نظر بگیرد تا هم شهروندان از وجود فضای سبز با نشاط بهره ببرند و هم در استفاده از منابع آبی صرفه جویی لازم لحاظ گردد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد همچنین در این نشست به دعوت از هنرمندان و صاحب نظران در زمینه المان شهری اشاره کرد و گفت: ساخت المان های شهری متناسب با موضوعات ایثار، شهادت و هویت فرهنگی از جمله مواردی است که تاثیرات مطلوب و مناسبی را برای مخاطب به دنبال دارد و مدیرت شهری از آن استقبال می نماید.

همچنین در این نشست بر موضوعاتی از قبیل نور پردازی، رنگ آمیزی سنگ جداول و همچنین برنامه ریزی مناسب برای استقبال از سال ۱۴۰۱ اشاره گردید.