ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم بازنگری می‌شود

ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم بازنگری می‌شود


معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد به گسترش خدمات غیرحضوری شهرداری با رونمایی از سامانه شهروندسپاری اشاره کرد و گفت: ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم بازنگری می‌شود.
محمدمهدی شرافت در نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات ارزشمند انجام شده امسال شهرداری یزد رونمایی از سامانه شهروندسپاری بوده اظهار داشت: این سامانه تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان روبرو شده است.
وی با تاکید براینکه رویکرد شهرداری یزد تسهیل هرچه بیشتر در امور مردم است خاطرنشان کرد: سامانه شهروندسپاری سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم را بسیار بیشتر کرده است.
شرافت به فعالیت دفاتر کارگزاری شهرداری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل امور مردم ارائه خدمات توسط دفاتر کارگزاری است، اقدامی که سرعت ارائه خدمات را بسیار بیشتر کرده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد ادامه داد: الان بسیاری از خدمات توسط این دفاتر بسیار سریع و حتی در حد یک روز انجام می‌شود و اگر این زمان به 10 یا 12 روز برسد شهروندان به شهرداری از دفاتر کارگزاری شکایت می‌کنند در حالی که سه سال قبل همین خدمات حداقل 45 روز طول می‌کشید.
وی ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری یزد دانست و تصریح کرد: با اقداماتی که صورت گرفته به صورت میانگین در طول یک سال گذشته 34 درصد از کل خدمات و در یک ماه گذشته 50 درصد از کل خدمات به صورت غیرحضوری به شهروندان ارائه شده است.
شرافت با تاکید بر اینکه ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع در امور مردم بازنگری می‌شود بیان کرد: تلاش ما در شهرداری یزد این است که بتوانیم تمامی خدمات به غیر از مواردی که الزاما باید افراد به صورت شخصی به شهرداری مراجعه کنند را به صورت غیرحضوری ارائه کرده تا مشکلی برای مرم به وجود نیاید.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با تاکید بر اینکه دفاتر کارگزاری شهرداری برای این هدف تقویت می‌شوند گفت: در آینده دفاتر کارگزاری شهرداری یزد به عنوان دفاتر الکترونیکی خدمات شهرداری فعالیت می‌کنند و خدماتی از جمله امور مربوط به کمیسیون ماده 100 و خدمات حوزه تغییر کاربری‌ها به این دفاتر واگذار شود.