طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد از ضروریات ایمنی شهر و از ابزارهای تأمین امنیت جانی و روانی شهروندان است

طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد از ضروریات ایمنی شهر و از ابزارهای تأمین امنیت جانی و روانی شهروندان است


طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد از ضروریات ایمنی شهر و از ابزارهای تأمین امنیت جانی و روانی شهروندان است

معاون خدمات شهری در نشست بررسی و گزارش پیشرفت طرح جامع پدافند غیرعامل شهر یزد به ضرورت تدوین این طرح اشاره کرد وگفت: وجود نقشه راه و طرح مطلوب در قالب طرح جامع برای پدافند غیر عامل یکی از موثرترین وکم هزینه ترین راه های مقاوم سازی زیرساخت های شهری در مقابل تهدیدات خارجی یا حوادث طبیعی به شمار می آید.

 

 جعفر امین مقدم اظهار داشت: با توجه به اینکه در پدافند غیر عامل، حفظ زیرساخت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شناسایی، سطح بندی دارایی ها، شناخت تهدید ها و همچنین مصون سازی آنها باید با تدابیر و تمهیدات لازم صورت گیرد که بدین منظور در این طرح خروجی های کاربردی جهت تأمین اهداف اصلی پدافند غیر عامل شامل ارائه فعالیت های حوزه مدیریت بحران به تفکیک نهادهای مختلف شهری تا طرح برنامه آمادگی دفاعی برای برخی زیرساخت های منتخب شهری در دستور کار قرار گرفته است.

مجری طرح جامع پدافند غیرعامل شهر یزد نیز در این نشست به اولویت های راهبردی در این پروژه اشاره کرد وگفت: شش محور اصلی برای اولویت بندی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد در نظر گرفته شده است.