طرح کارت پارک الکترونیک در شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسید

طرح کارت پارک الکترونیک در شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسید


طرح کارت پارک الکترونیک در شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسید

طرح کارت پارک الکترونیک در دویست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسید.

این طرح با برنامه‌نویسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و اجرا از سوی مدیریت کنترل ترافیک شهرداری یزد در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این طرح ۳۰ دقیقه اول رایگان، ۳۰ دقیقه دوم ۳۰۰۰۰ ریال، ۳۰ دقیقه سوم و چهارم هر کدام ۲۰۰۰۰ ریال، ۳۰ دقیقه پنجم و ششم هر کدام ۲۵۰۰۰ ریال و بعد از ۳ ساعت، پارک خودرو غیرمجاز بوده و مشمول جریمه می‌شود.

همچنین بر طبق این مصوبه، تعرفه عوارض خیابان قیام برای یک ساعت اول رایگان و برای ساعت‌های بعدی هر ۳۰ دقیقه ۵۰۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

شهرداری بر اساس این مصوبه مکلف شد این طرح را در مرحله اول به صورت آزمایشی در حداکثر سه خیابان که هر یک دارای ظرفیت پارکینگ عمومی باشند، اجرا و نتایج آن را به شورا ارائه کند.