عضو شورای شهر یزد: دفاتر تسهیل‌گری مطالبات و مشکلات محلات حاشیه‌ای را به شورای شهر اعلام کنند

عضو شورای شهر یزد: دفاتر تسهیل‌گری مطالبات و مشکلات محلات حاشیه‌ای را به شورای شهر اعلام کنند


عضو شورای اسلامی شهر یزد به اقداماتی که برای رفع مشکلات مناطق حاشیه‌ای شهر یزد انجام شده اشاره کرد و گفت:‌ دفاتر تسهیل‌گری مطالبات و مشکلات محلات حاشیه‌ای را به شورای شهر اعلام کنند.

محمدباقر پارسائیان پیش از ظهر امروز در نشست کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دفاتر تسهیل‌گری در این نشست اظهار داشت: مباحث و مشکلاتی از سوی دفتر تسهیل‌گری پردیسان ارائه شد که با پیگیری برطرف شد.

وی تصریح کرد: سایر دفاتر تسهیل‌گری هم مشکلات و مواردی که در سطح محل خود مشاهده می‌کنند و نیاز به پیگیری برای برطرف کردن دارند را حتما به اعضای شورای شهر اطلاع دهند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری و پیگیری برای رفع مشکلات باید از سوی دفاتر تسهیل‌گری حتما انجام شود گفت: بسیاری از موارد و مشکلات صرفا با یک تلفن یا پیامک به مسئول مربوطه قابل برطرف شدن است.

پارسائیان افزود: در نشست‌هایی با حضور استاندار یزد مباحث مختلفی در ارتباط با مشکلات محلات حاشیه‌ای شهر یزد برگزار شده و مشکلات مطرح و پیگیری رفع مشکلات انجام شده است.