عمر ناوگان اتوبوسرانی یزد به زیر ۱۰ سال رسید

عمر ناوگان اتوبوسرانی یزد به زیر ۱۰ سال رسید 

با صرف هزینه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال، ۱۲ دستگاه اتوبوس جدید  به ناوگان اتوبوسرانی درون شهری یزد اضافه شد.

شهردار یزد گفت: در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۱۲ دستگاه اتوبوس پیشرفته با آخرین استاندار‌های جهانی خریداری و در خطوط مختلف شهر یزد به کار گرفته شد.

عزیزی افزود: این اتوبوس‌ها با هزینه ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری و از شرکت‌های خودروسازی داخلی خریداری شده است.

به گفته وی، اتوبوس‌های جدید، قابل استفاده برای اقشار مختلف همچون معلولان و کودکان و مطابق با استاندار‌های ایمنی روز دنیاست.

شهردار یزد همچنین گفت: بیش از ۵۰ دستگاه اتوبوس که متعلق به بخش خصوصی و از مدل ههای قدیمی بود با تسهیلات شهرداری، تعویض شد.

عزیزی از تجهیز اتوبوس‌های درون شهری به سیستم سرمایشی هم خبر داد و افزود: در مجموع با اقدامات صورت گرفته در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی یزد، عمر ناوگان اتوبوسرانی ما به زیر ده سال رسید.