فیلم - آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی

فیلم - آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگیپنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی از 4 تا 6 آذر در شهر میراث جهانی یزد  برگزار شد.