فیلم - ساماندهی مبادی ورودی شهر یزد

فیلم - ساماندهی مبادی ورودی شهر یزدمحمدمهدی شرافت معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در مورد تصمیمات گرفته شده در جلسه مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران شرکت توزیع برق استان و اداره کل راه آهن یزد توضیحاتی ارائه می دهد.