فیلم - پویش جمع آوری منسجم پسماند گیاهی برای خوراک دام

فیلم - پویش جمع آوری منسجم پسماند گیاهی برای خوراک دامپسماندهایی که قرار بوده به زباله تبدیل شود، به همت انجمن های مردم نهاد به خوراکی برای دامها تبدیل شده است.
 ترکیب زباله های تر که منشا گیاهی و حیوانی دارد با زباله های خشک، تولید شیرابه کرده و بوی بدی دارد.

مواد سمی و شیرابه این زباله ها وارد خاک و آب های سطحی می شود که عاملی بیماری زاست.

پوست انواع میوه یا باقیمانده سبزیجات، پسماندهای تری هستند که میشه از تبدیل آن ها به کود کمپوست تا تهیه خوراک دام استفاده کرد.

منبع: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز یزد