لزوم رعایت اصول گردشگری پایدار از سوی مسافران نوروزی

لزوم رعایت اصول گردشگری پایدار از سوی مسافران نوروزی


رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد بر لزوم رعایت اصول گردشگری پایدار و توجه به ظرفیت تحمل جامعه میزبان از سوی گردشگران داخلی و خارجی تاکید کرد.
 
 
حقیر السادات گفت: گردشگری پایدار بر سه اصل بنیادی استوار است که لازم است این اصول از سوی گردشگران مورد توجه قرار گیرد.
 
او گفت: اولین اصل رعایت ارزشهای اخلاقی و مذهبی جامعه میزبان از سوی گردشگران است و با توجه به اینکه یزد از گذشته به عنوان شهری مذهبی و دارالعباده شناخته شده است، لازم است گردشگران نیز به مبانی اعتقادی یزد هم از لحاظ پوشش و هم از لحاظ رفتاری احترام گذارند.
 
به گفته عضو شورای اسلامی شهر یزد اصل دیگر گردشگری پایدار توجه به اصول زیست محیطی و رعایت آنها از جمله رعایت نظافت و حفظ تنوع زیستی گونه های گیاهی و حفظ منابع طبیعی است، همچنین توانمندسازی جامعه محلی از طریق خرید از فروشگاه های محلی از دیگر اصولی است که باید از سوی میهمانان نوروزی شهر یزد رعایت شود.
 
او گفت: همچنین توجه به ظرفیت تحمل جامعه میزبان از لحاظ فیزیکی و اجتماعی بسیار مهم بوده و چنانچه تعداد گردشگران شهر یزد به ویژه در بافت سنتی بیشتر از ظرفیت بافت باشد می تواند به معماری بافت آسیب رساند و از سوی دیگر تقابل فرهنگی حضور گردشگران با ارزش های اخلاقی و فرهنگی جامعه یزد می تواند دارای اثرات منفی و حتی مخرب باشد.
 
حقیر السادات گفت: یزد شهر میراث جهانی و پایتخت شهرهای جهان است و تعامل فرهنگی گردشگران با ارزش های فرهنگی یزد و رعایت اصول گردشگری پایدار می تواند اثرات مثبت و سازنده ای را در بر داشته باشد‌.
 
به گفته عضو شورای اسلامی شهر یزد: این شهر داری بر بافت تاریخی متراکم و زنده است و وجود  آب انبار ها، ساباط‌ها ، تویزه ها، بادگیرها و ... در این شهر نمادهایی از معماری خاص این شهر و نماد پایداری هستند.
 
او گفت: گردشگران علاقمند می توانند از نمادها و المان های تاریخی این شهر عکسبرداری نموده و  عکس ها را با عنوان یزد میراث جهانی و شهر خشت خام در فضای مجازی منتشر کرده و به معرفی یزد به عنوان شهر پایداری کمک نمایند.