لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی

لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی


لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی

در محدوده حدفاصل تقاطع فرهنگ امام شهر به کوچه شرق با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال، خیابان 24 متری به طول 450 متر احداث می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری یزد گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان های وکیل و امام جعفر صادق (ع)، حد فاصل تقاطع فرهنگ امام شهر به کوچه شرق، خیابان احداث می شود.

 وی ادامه داد: طول این خیابان 450 متر و عرض آن 24 متر می باشد که با انجام  عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت، در حدود شش میلیارد ریال هزینه عمرانی در بر خواهد داشت و تا پایان سال جاری، از سوی منطقه یک شهرداری به بهره برداری می رسد.

 حمید رضا دهقان اظهار داشت: حدفاصل کوچه های شهید شریف به یاسمن، شهید رضازاده به 16 امام جعفر صادق (ع) و در نهایت اتصال به کوچه 20  و کوچه شرق،  مسیر این خیابان خواهد بود.