محدوده فریز شده طرح پیامبر اعظم (ص) در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد برداشته شد

محدوده فریز شده طرح پیامبر اعظم (ص) در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد برداشته شد


محدوده فریز شده طرح پیامبر اعظم (ص) در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد برداشته شد

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر از حذف طرح محدوده فریز شده در اراضی نعیم آباد خبر داد.
عباسی هرفته گفت: طرح سرمایه گذاری مشهور به طرح پیامبر اعظم (ص) سال هاست به علت عدم وجود پشتوانه های لازم اجرایی نشده بود و باعث بروز مشکلات جدی برای شهروندان و آن منطقه شهر شده بود.
وی تصریح کرد: نظر به عدم امکان اجرای طرح به واسطه پیچیده بودن، هزینه بر بودن، ابهام در توجیهات اقتصادی و ترافیکی و نگرانی های زیست محیطی، تاریخی و اجتماعی، نهایتا بعدا از مدت ها کار کارشناسی امروز کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد، رای بر حذف این طرح داد.
رئیس کمیسیون عمران گفت:  مصوبه شورای شهر، برای طی مسیر قانونی خود به کمیسیون ماده پنج خواهد رفت و پس از آن اجرایی می گردد.
محسن عباسی هرفته اضافه کرد: تصمیم گیری در خصوص بلوار موجود در داخل این طرح به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.