محمد رضا نیکونژاد به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد منصوب شد

محمد رضا نیکونژاد به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد منصوب شد


محمد رضا نیکونژاد به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد منصوب شد

شهردار یزد طی حکمی محمد رضا نیکونژاد را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد منصوب نمود.

ابوالقاسم محی الدینی طی حکمی محمد رضا نیکونژاد را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد منصوب نمود.

شهردار شهر میراث جهانی یزد در این حکم آورده است؛ با استعانت از خداوند متعال و نظر به شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد منصوب می گردید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری از توانمندی سرمایه های انسانی دانشگاه، نسبت به افزایش قابلیت های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه آموزش های مهارتی و بسترسازی مناسب به منظر ایجاد انگیزه برای جذب افراد مستعد و توانمند در حوزه آموزش های علمی کاربردی موفق و مؤید باشید.

شایان ذکر است مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری، مدیر فرهنگی اجتماعی ورزشی، مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی و رئیس حوزه هنری استان یزد از جمله سوابق محمد رضا نیکونژاد به شمار می رود.