مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد عنوان کرد تشکیل پرونده برای هتل های سنتی متخلف در یزد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد عنوان کرد تشکیل پرونده برای هتل های سنتی متخلف در یزد


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به هتل های سنتی که بدون هیچگونه مجوزی از مسافرین وجه اضافه دریافت می کردند گفت: برای این واحدها از سوی بازرسان پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال

علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد در این خصوص اظهار داشت : گشت مشترکی با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ، بازرس سازمان صمت و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی از بافت تاریخی یزد و از چندین هتل سنتی بازدید بعمل آوردند .

وی با اشاره به اینکه این هتل های سنتی بدون هیچگونه مجوزی از مسافرین وجه اضافه دریافت می کردند افزود : برای این واحدها از سوی بازرسان پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید .

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از مسافرین محترم خواست در صورت مشاهده اینگونه تخلفات با اداره کل میراث فرهنگی و یا با شماره تلفن 124 سازمان صمت تماس حاصل کنند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود .