مرمت و بازسازی دیوارنگاره های مزین به تصاویر شهدا

مرمت و بازسازی دیوارنگاره های مزین به تصاویر شهدا


مرمت و بازسازی دیوارنگاره های مزین به تصاویر شهدا

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد اظهار داشت: مرمت و بازسازی دیوارنگاره های مزین به تصاویر شهدا در حاشیه میدان امام حسین (ع) به مساحت ۲۰۰ متر مربع در حال اجرا می باشد.

 سید علیرضا رسولی با اشاره به اینکه شهدای گرانقدر حق بزرگی بر همه آحاد مردم دارند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه همگانی است، افزود: با توجه به در پیش رو بودن کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید استان در اسفند ماه سال جاری، این سازمان برنامه های متنوعی به همین منظور تدوین نموده که در این راستا با برنامه ریزی های انجام شده و در اولین قدم دیوار نگاره تصاویر شهدا در حاشیه میدان امام حسین (ع) به مساحت ۲۰۰ متر مربع در دست بازسازی و رنگ آمیزی می باشد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد اضافه کرد: تا زمان برگزاری این کنگره، برنامه های متنوعی در این خصوص در دستور کار سازمان می باشد که در مراحل بعدی اجرا می شود.