معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد عنوان کرد: ممنوعیت هرگونه حفاری در یزد به مدت یک ماه

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد عنوان کرد: ممنوعیت هرگونه حفاری در یزد به مدت یک ماه


معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد عنوان کرد: ممنوعیت هرگونه حفاری در یزد به مدت یک ماه

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد گفت: از پانزدهم اسفند ماه، همه فعالیت‌های عمرانی دستگاه‌های خدمات رسان شهری در یزد ممنوع است.

محمد علی سلمانی اظهار کرد: هرگونه حفاری و کنده کاری از پانزدهم اسفند ماه ۹۹ تا پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ در سطح شهر یزد ممنوع است.

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد افزود: دستگاه‌های اداری از جمله شرکت مخابرات، آبفا، گاز و شهرداری‌ها تا قبل از پانزدهم اسفندماه فعالیت‌های کنده کار و حفاری‌ها را انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت آماده سازی فضا‌های شهری و پاکسازی حریم راه‌های ارتباطی شهر میراث جهانی یزد، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی طبق وظایفی که به آنها اعلام خواهد شد عمل کنند.