معاون خدمات شهری شهرداری یزد: جانمایی صحیح ایستگاه های آتش نشانی تأثیر بسزائی در تحقق زمان طلائی امداد رسانی دارد

معاون خدمات شهری شهرداری یزد: جانمایی صحیح ایستگاه های آتش نشانی تأثیر بسزائی در تحقق زمان طلائی امداد رسانی دارد


معاون خدمات شهری شهرداری یزد: جانمایی صحیح ایستگاه های آتش نشانی تأثیر بسزائی در تحقق زمان طلائی امداد رسانی دارد

معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشست هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، جانمایی صحیح ایستگاه های آتش نشانی را در تحقق بهتر زمان طلایی امداد رسانی بسیار مؤثر دانست.

جعفر امین مقدم در نشست هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن بیان ضرورت طرح جانمایی ایستگاه های آتش نشانی، گفت: با توجه به اینکه حوادث آتش سوزی از جمله حوادث بسیار شایع در محیط های شهری است و فرآیند امداد رسانی در زمان مناسب در استاندارد های مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند سرعت و اقدام فوری است لذا تحقق این امر در مدت زمان مناسب که به زمان طلایی معروف است، وابستگی بسیاری به مکان ایستگاه های آتش نشانی دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد خاطر نشان کرد: متأسفانه با توجه به مکانیابی نامناسب برخی ایستگاه های موجود در سطح شهر، در بعضی مواقع برای امداد رسانی با عدم تحقق زمان طلایی مواجه می شویم و این موضوع بعضاً خسارت های جبران ناپذیری را برای شهروندان به بار می آورد.

وی افزود: در نظر داریم با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد و همچنین مشاور طرح، مدلی را برای جانمایی ایستگاه ها، مبتنی بر سرعت متوسط انجام دهیم که پس از طی مراحل آزمایشی، قابلیت ارائه در سطح کشور را خواهد داشت.

در ادامه این نشست سید محمد میرجلیلی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ضمن تشریح تقسیم بندی انواع ایستگاه ها به سه مقیاس بزرگ، متوسط و کوچک، گفت: طبق استادندارد جهانی برای شهرهای با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ایجاد یک ایستگاه متوسط و شش ایستگاه کوچک تعیین شده و به ازاء هر ۷۵ هزار نفر جمعیت بیشتر، ایجاد یک ایستگاه کوچک الزامی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به جمعیت شهر یزد، نه ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که در وضعیت مطلوبی می باشد ولیکن می بایست نسبت به جانمایی برخی از آنها تصمیماتی اتخاذ شود.