معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد: اولین سِت ورزشی مکانیکی ویژه معلولین راه اندازی شد

معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد: اولین سِت ورزشی مکانیکی ویژه معلولین راه اندازی شد


معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد: اولین سِت ورزشی مکانیکی ویژه معلولین راه اندازی شد

معاون خدمات شهری شهرداری یزد از راه اندازی اولین سِت ورزشی مکانیکی، مناسب معلولین در پارک آزادگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد – حسین صالحیان از راه اندازی اولین سِت ورزشی مکانیکی مناسب معلولین در پارک آزادگان خبر داد و گفت: با توجه به هدف افزایش روحیه معلولین و امکان استفاده این عزیزان از وسایل ورزشی مناسب، اولین مجموعه سِت ورزشی مکانیکی با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی نصب شد.

وی افزود: با توجه به اینکه یزد "شهر دوستدار معلول" لقب گرفته است، لذا مسئولیت شهرداری یزد در قبال این افراد بیش از پیش شده و در آینده ای نزدیک در سایر پارک های سطح شهر پس از جانمایی مناسب، نصب این دستگاه ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.