معاون عمرانی استاندار یزد ‌مطرح کرد: تصویب برنامه سازگاری با کم آبی ا‌ستان

معاون عمرانی استاندار یزد ‌مطرح کرد: تصویب برنامه سازگاری با کم آبی ا‌ستان


معاون عمرانی استاندار یزد ‌مطرح کرد: تصویب برنامه سازگاری با کم آبی ا‌ستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از تصویب برنامه سازگاری با کم آبی استان یزد در جلسه کارگروه ملی با حضور وزیر نیرو خبر داد.

"محسن صادقیان"‌ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هدف از تدوین ‌برنامه سازگاری با کم آبی استان که بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت را در برمی‌گیرد، را حفظ سفره های آب زیرزمینی عنوان کرد و ادامه داد: قرار است با اجرای این برنامه در بلندمدت شاهد افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی در استان باشیم.
صادقیان افزود: به همین خاطر در دو سال گذشته کارگروه سازگاری با کم آبی استان با کارگروه‌هایی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و روستایی، محیط زیست، دفتر فنی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است تا برنامه ای را جهت صرفه جویی در مصرف آب در بخش‌های مختلف داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه به طور متوسط سالانه ۲۳۰ میلیون متر مکعب کاهش ذخیره سفره های آب زیرزمینی را شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: از این رو اولویت برنامه سازگاری با کم آبی این است که برداشت اضافی از ذخیره آب‌های زیرزمینی را به صفر برساند.
‌وی اظهار کرد: در فاز اول ۲۲۳ میلیون مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف مورد نظر است و در فاز دوم پس از ارزیابی اجرای فاز اول و بررسی نتایج آن و همچنین اندازه گیری سطح آب های زیرزمینی، کاهش مصرف را به میزان آب قابل برنامه ریزی برسانیم.
صادقیان با بیان اینکه با اجرای این برنامه شاهد پایداری آب در سطح سفره های آب زیرزمینی خواهیم بود، گفت: اجرای این طرح شامل بازچرخانی آب در بخش صنعت، جداسازی آب شرب از فضای سبز، اجرای شیوه های نوین آبیاری، تغییر الگوی کشت، توسعه کشت های گلخانه ای، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و تحویل آب حجمی به کشاورزان و جلوگیری از هدر رفت آب شرب و فرهنگ سازی در مصرف آب است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان سخنان خود تصریح کرد: با این اقدامات و همچنین اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری، ذخیره آب های سطحی، بازچرخانی پساب و استفاده از پساب صنعتی و شهری، امید‌واریم اجرای برنامه سازگاری با کم آبی استان، با موفقیت همراه باشد.