نگاه دانش بنیان پشتوانه تولید و اشتغال

نگاه دانش بنیان پشتوانه تولید و اشتغال


شعار « تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» دیدگاه و رویکرد جدید امسال برای ایران اسلامی است که نشان از اهمیت اشتغال و تولید با اتکا بر دانش دارد و مبتنی بر نیاز و جایگاه فعلی کشور با درایت و دور اندیشی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان نقشه راه تولید و اشتغال هدف گذاری شده است.
 
فلسفه این نامگذاری جلب توجه احاد مردم به یک ارزش خاص و در نقطه مقابل مسئله یابی و قدم گذاشتن در مسیر سازندگی و بالندگی  این مرز و بوم است تا بتوان با تبدیل تهدید ها به فرصت فضای بهتری را شاهد بود.
بنابر ضرورت های پیش روی کشور و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند "امسال مسئله تولید باید دارای دو خصوصیت دانش‌بنیانی و اشتغال‌آفرینی باشد." تولید دانش‌بنیان، متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی است که باید اشتغال‌آفرین باشد، اگر تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی را معیار قرار دهیم و به دنبال تولیدی برویم که این دو ویژگی مهم را داشته باشد، قطعاً در هدف‌های اقتصادی حرکت رو به جلوی محسوسی خواهیم داشت.
از این رو تقویت  نگاه دانش بنیان در تمام موضوعات مدیریتی، تصمیم ساز و موثر دارای اهمیت فراوان است و ضرورت دارد نخبگان، اندیشه ورزان، چهره های دانشگاهی به ویژه جوانان فعال و  کنشگران خوش سابقه در صف اول تحقق شعار سال قرار گیرند تا شعار دانش بنیان به گفتمان و عملکرد دانش بنیان تبدیل شود.
نقش مهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد و نیز اشاعه تکنولوژی در شبکه های نوآوری، اهمیت وجود چنین شرکت هایی را در شرایط امروز  مشخص می کنند که بالا بردن نرخ اشتغال زایی، فروش، صادرات و تشکیل سرمایه ماحصل فعالیت شرکت های دانش بنیان در عرصه اقتصاد؛ و کمک به انتقال تکنولوژی از بخش های تحقیقاتی به بخش های تولیدی و صنعتی نیز نتیجه فعالیت اینگونه شرکت ها در زمینه اشاعه تکنولوژی است.
با توجه به آنچه مطرح شد تحقق این مهم می تواند جریانی نو در مدیریت شهری ایجاد کند و حرکت به سمت شهر هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک در سایه نگاه دانش بنیان را فراهم  آورد که برآیند آن  سرعت بخشی به  اجرای برنامه ها و همچنین کیفی سازی ارائه خدمات به شهروندان است و همراه با تقویت جریان مدیریت شهری رضایت عمومی و پویایی مردمی نیز رقم می خورد.