پاسخگویی مستقیم شهردار یزد به شهروندان محترم یزدی از طریق سامانه سامد

پاسخگویی مستقیم شهردار یزد به شهروندان محترم یزدی از طریق سامانه سامد


پاسخگویی مستقیم شهردار یزد به شهروندان محترم یزدی از طریق سامانه سامد

ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد صبح روز پنج شنبه ۱۱ آذر ماه به صورت مستقیم و از از طریق سامانه سامد ( سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ) پاسخگوی مسائل و خواسته های شهروندان یزد بود.

شهروندان محترم یزدی از طریق شماره تلفن ۱۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح مسائل و مشکلات خود در حوزه مدیریت شهری را به طور مستقیم با شهردار یزد مطرح کردند.