پایش کارخانه آسفالت شهرداری یزد در راستای جوان سازی آسفالت معابر شهری برای اولین بار در کشور

پایش کارخانه آسفالت شهرداری یزد در راستای جوان سازی آسفالت معابر شهری برای اولین بار در کشور


پایش کارخانه آسفالت شهرداری یزد در راستای جوان سازی آسفالت معابر شهری برای اولین بار در کشور

با مشارکت شهرداری یزد و مرکز پژوهشی حمل و نقل پایدار دانشگاه یزد و در راستای جوان سازی آسفالت معابر شهری یزد، پایش کارخانه آسفالت شهرداری یزد انجام می شود.

 نشست بررسی و ساماندهی روند تولید و اختلاط آسفالت گرم بازیافتی با حضور محمد علی سلمانی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری، امین خبیری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و مجری طرح مطالعاتی پایش کارخانه آسفالت شهرداری یزد در محل دفتر مدیریت کارخانه آسفالت شهرداری یزد برگزار شد.

محمد علی سلمانی با بیان اینکه طرح جوان سازی آسفالت برای اولین بار در کشور انجام می گیرد، گفت: با تلاش مجموعه کارخانه آسفالت شهرداری یزد در راستای جوان سازی آسفالت با مشارکت مرکز پژوهشی حمل و نقل پایدار دانشگاه یزد و با راه اندازی آزمایشگاه تخصصی در این کارخانه، کیفیت آسفالت تولید شده را به سطح مناسبی خواهیم رساند تا خستگی، ترک های انعکاسی، ترک های دمای پایین، پیرشدگی و دانه دانه شدن آسفالت را کاهش دهیم.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد اظهار امیدواری کرد: با توجه به آزمایشات و بررسی های به عمل آمده در خصوص مصالح مورد استفاده در تولید آسفالت های جدید می توانیم شاهد رشد کیفیت و کاهش هزینه بین ۱۴% تا ۳۴% باشیم.

در این نشست موضوعاتی نظیر نوع قیر جوان کننده، کیفیت آسفالت تولید شده طبق طرح به نسبت کیفیت آسفالت مورد استفاده در کارخانه و قیمت صرف شده جهت تولید آسفالت و صرفه جویی صورت گرفته در هر تن مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.