پیام تبریک شهردار لینتس اتریش، خواهر خوانده جدید شهر یزد به مناسبت سال نو

پیام تبریک شهردار لینتس اتریش، خواهر خوانده جدید شهر یزد به مناسبت سال نوکلاوس لوگر، شهردار شهر لینتس اتریش، خواهر خوانده جدید شهر یزد، پیام تبریکی را به مناسبت فرارسیدن سال  1400 برای  شهردار شهر میراث جهانی صادر کرد.