پیام تبریک نوروزی از شهر باستانی و میراث جهانی پینگ‌یائو چین، خواهرخوانده جدید شهر یزد

پیام تبریک نوروزی از شهر باستانی و میراث جهانی پینگ‌یائو چین، خواهرخوانده جدید شهر یزد 

 

این شهر واقع در شرق چین، استان همجوار با پکن، یک شهر هزارساله با بافت کاملا حفظ شده است که طی ماه‌های آینده سند خواهرخواندگی دو شهر امضا می‌شود.