پیگیری مطالبات مردمی محله خیرآباد

پیگیری مطالبات مردمی محله خیرآباد


پیگیری مطالبات مردمی محله خیرآباد

در دیدار رئیس مجمع نمایندگان استان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد با مردم محله خیرآباد، مطالبات شهروندان این محله مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تسریع برای حل مشکلات آنها تاکید شد.

 در دیدار عصر روز شنبه بیست و نهم آبان محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، ابوالقاسم محی الدینی شهردار، محمد باقر پارساییان، محسن ابوترابی، مرتضی شایق از اعضای شورای اسلامی شهر، محمد علی سلمانی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، حمید رضا رحیم دل سرپرست معاونت خدمات شهری، رضا الهیاری مدیر منطقه چهار شهرداری با اهالی محله خیرآباد، مطالبات مردمی این محله مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار مواردی از جمله آزادسازی املاک باقیمانده در مسیربلوار شهید موحدین، تملک باغی در خصوص ایجاد بوستان و فضای سبز، آسفالت معابر خاکی محله، آزادسازی املاک در مسیر خیابان شهدای خیرآباد و ادامه خیابان خیبر، بسترسازی جاده گازی که انتهای بلوار شهید موحیدن را به صنایع دفاع متصل می کند، تعیین تکلیف ملکی که میدان سوم خرداد ( فلکه چهارم) را به میدان جهاد متصل می کند، پیگیری زیرگذر انتهای بلوار شهید موحدین و کنارگذر یزد و پیگیری مصوبات صورتجلسه سال ۹۴ شهرداری و شورای اسلامی شهر و معتمدین محله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا برای تسریع در رفع مشکلات محله تاکید کردند.