کاهش آمار پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد

کاهش آمار پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد


سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد: آمار پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر، ۱۲۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد بستری هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۱ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه حضور داشته و خدمات دریافت می‌کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در شبانه روز گذشته، ۲۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد پذیرش شدند.

اسلامی با اشاره به فرا رسیدن نوروز باستانی بر تکمیل چرخه واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در تجمعات تاکید کرد.