کلیه رانندگان تاکسی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

کلیه رانندگان تاکسی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند


کلیه رانندگان تاکسی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

 مهدی فعالی عنوان کرد: کلیه رانندگان ناوگان تاکسی درونشهری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد گفت: در جلسه ای که با حضور اعضای اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور برگزار شد مقرر گردید کلیه رانندگان ناوگان تاکسی که تاکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته بودند، تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.

وی با اشاره به تایید نهایی طرح فوق افزود: جزئیات این طرح و نحوه و زمان ثبت نام و پوشش متعاقباً اعلام خواهد شد.