کلیپ - فضای شهر یزد مزیّن به تمثال شهدا

کلیپ - فضای شهر یزد مزیّن به تمثال شهدا


کلیپ - فضای شهر یزد مزیّن به تمثال شهدا

شهرداری یزد در آستانه برگزاری دومین کنگره چهار هزار شهید استان، فضای شهر یزد را با تمثال شهدای همیشه جاوید، رنگ و بوی معنوی بخشیده است.