گردشگری نوروزی معلولان، از برنامه‌های شهرداری یزد در نوروز ۱۴۰۱

گردشگری نوروزی معلولان، از برنامه‌های شهرداری یزد در نوروز ۱۴۰۱


عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: یکی از برنامه‌های عیدانه شهرداری یزد برای گردشگری معلولان، استفاده از فضاها، معابر و وسایل نقلیه مناسب سازی شده بود.

فخرالسادات خامسی گفت: این برنامه‌ها که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و همکاری کانون گردشگری هوشمند انجام گرفت، شرکت بیش از ۲۰۰ نفر از معلول انجمن ضایعه نخاعی و جامعه معلولان و خانواده هایشان در برنامه کویر نوردی شهر آفتاب همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و رفاهی به همت مدیریت گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی انجام شد.

به گفته او با هماهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و مدیریت باغ دولت آباد، معلولان و همراهان در چندین نوبت به صورت رایگان از این فضای تاریخی بازدید نمودند.

خامسی گفت: شرکت در طرح یزدگردی با اتوبوس‌های مناسب سازی شهرداری از دیگر برنامه‌های نوروزی معلولان ضایعه نخاعی و جسمی حرکتی بود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: به همت مؤسسه دیانت حضرت علی (ع) و کانون گردشگری هوشمند و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری یزد جمعی از ناشنوایان نیز در طرح یزد گردی شرکت و از خانه سیگاری و باغ دولت آباد همراه با مترجم ناشنوایان به صورت رایگان بازدید نمودند و در پایان برنامه از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

خامسی گفت: در ارزیابی‌های میدانی، مسافران نوروزی معلول و خانواده‌های این عزیزان از فضا و معابر مناسب سازی شده شهر یزد به ویژه در اماکن و بافت تاریخی ابراز رضایت نموده و آن را یکی از ویژگی‌های بارز یزد در حوزه گردشگری معلولان عنوان نمود.

به گفته او شهر یزد با اجرای برنامه‌های مختلف در مبحث مناسب سازی معلولان در سال‌های اخیر به عنوان پایلوت شهر دسترس پذیر در کشور معرفی شده و در حال حاضر رتبه نخست مناسب سازی معابر و اماکن معلولان را در سطح ملی دارد.