گزارش تصویری آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ پروژه شهری با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال

گزارش تصویری آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ پروژه شهری با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال