گزارش تصویری بازدید شهردار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از روند عملیات احیا و بازسازی مسیل شهر یزد

گزارش تصویری بازدید شهردار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از روند عملیات احیا و بازسازی مسیل شهر یزد