گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از عملیات اجرایی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی جنوب شرق کشور در مجاور میدان امام حسین (ع)