گزارش تصویری بازدید شهردار و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از روند عملیات عمرانی احداث ساختمان اداری منطقه تاریخی شهرداری

گزارش تصویری بازدید شهردار و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از روند عملیات عمرانی احداث ساختمان اداری منطقه تاریخی شهرداری