گزارش تصویری بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری از پروژه های بلوار شهید قندی و تقاطع غیر همسطح شهدای آتش نشان

گزارش تصویری بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری از پروژه های بلوار شهید قندی و تقاطع غیر همسطح شهدای آتش نشان


گزارش تصویری بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری از پروژه های بلوار شهید قندی و تقاطع غیر همسطح شهدای آتش نشان

.