گزارش تصویری برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

گزارش تصویری برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد